top of page

ACT תרפית קבלה ומחויבות

AdobeStock_5603050.jpeg

תרפיית קבלה ומחויבות (Acceptance and Commitment Therapy) היא גישה טיפולית, אשר בהתאם לשמה, שמה במרכזה קבלה של רגשות ומחשבות כפי שהן (גם אם הן לא נעימות), לצד מחויבות ופעולה אקטיבית לכיוון הדברים החשובים לאדם בתחומי חייו השונים. 

ACT שייכת לגל השלישי של CBT (טיפול קוגניטיבי התנהגותי).

השיטה קיימת ומשמשת בקליניקה כבר מעל שלושה עשורים; אך בשנים האחרונות, בעקבות מחקרים ועדויות על יעילותה, תפסה גישת ACT תאוצה, וכיום היא מבין הגישות הבולטות והמוערכות של הגל השלישי. 

הגישה מתבססת על פילוסופיית חיים, שמקבלת פגיעות וכאב כחלק מהחוויה האנושית, אשר אין לנו יכולת לשלוט בהם, וגם אין צורך.

ACT מבחינה בין כאב בלתי נמנע, לבין סבל רב, נוסף ומיותר, שנוצר ומתגבר בעקבות הפסיכולוגיה והגישה של האדם. 

מטרת גישת ACT היא לאפשר חיים מלאים ובעלי משמעות, למרות וביחד עם קבלת הכאב הבלתי נמנע הכרוך בעצם היותנו אנושיים. 

מושג מרכזי ב- ACT הוא 'גמישות פסיכולוגית', בניגוד ל'נוקשות פסיכולוגית', המאפיינת מצבים של קשיים רגשיים ובעיות נפשיות.

הטיפול מכוון להשגת גמישות פסיכולוגית, אשר ממנה מגיעה ההקלה על הסבל.

מטרות הטיפול

יתרונות טיפול ACT

 • יצירת יחסים של שוויון ושיתוף בטיפול, מתוקף החוויות ה"דומות" שיש לכל בני אנוש בחיים (כולל כאבים וקשיים)

 • פיתוח תובנות לגבי מצוקת המטופל/ת, בהתאם להבנת תהליכים שהתפתחו והתקבעו במהלך החיים

 • הרחבת יכולת ההכלה של חוויות לא נעימות

 • הפחתת סימפטומים מציקים הקשורים לבעיה

 •  יציאה ממעגלים מזיקים של חשיבה והתנהגות

 • שיפור מיומנויות ויכולות התנהגותיות

 • טיפוח התנהלות ערה ומודעת, בתלות בהקשר ובהתאם לערכים האישיים

 • קידום של משמעות וסיפוק בחיי המטופל/ת

​כנגזרת של גישת CBT, מתקיימים ב- ACT היתרונות של CBT, כגון: יעילות מוכחת, כלים מעשיים, מיקוד והשגת תוצאות. יתרונות נוספים של ACT:

 • הגדלת יכולת ההסתגלות למצבים והקשרים שונים. עצם החתירה לגמישות פסיכולוגית מובילה לגמישות בבחירות ובהתנהלות בכל תחומי החיים.

 

 •  טיפול יעיל במחשבות מטרידות. הגישה של ACT למחשבות ואמונות היא הכלה וריחוק מהתכנים של המחשבות. זה מאפשר זרימה ושחרור מהתקעות במחשבות חזרתיות ודביקות.

 

 • מרחב המאפשר חמלה.  הגישה של ACT מושתתת ומלמדת את המטופל/ת חמלה עצמית וחמלה לאחרים, עם כל החוויות בחיים, גם הקשות והכואבות. הוכח שחמלה יותר יעילה ללימוד וצמיחה, מאשר ביקורת ושיפוטיות.

 

 •  טיפוח מוטיבציה ויכולת יישום. הטיפול מקדם גישה סקרנית וחוקרת, ללא שיפוטיות; זה מאפשר התנסויות רבות, יישום כלים לשינוי, ומוטיבציה למימוש ערכים אישיים.   

 

 •  אופק התפתחותי. העיסוק בערכים ובתפיסת העצמי נותנים לאדם השראה ושאיפות לחיים מלאים ובעלי משמעות. לצד המקום והסובלנות הניתנים לבעיות ולקשיים, מתפתחת מוטיבציה לשינוי מיטיב.

bottom of page