top of page

Mindfulness קשיבות

Fotolia_406617_Subscription_Monthly_M.jpg

מיינדפולנס זה תהליך פסיכולוגי של הפניית קשב, באופן מכוון, בלתי שיפוטי, אל מה שקורה ברגע ההווה.

בעברית נהוג להשתמש באחד מהמונחים 'קשיבות' או 'מודעות קשובה', והכוונה היא להיות בהווה בתשומת לב, בנוכחות מלאה, בערות ובקשב מודע.

מאז שנות השבעים של המאה העשרים, נעשים מחקרים ומתרחב הידע על היעילות של מיינדפולנס בשיפור הרבה היבטים בחיים, במיוחד מצבים נפשיים וגופניים של מתחים ומצוקות.

קשיבות, זהו סוג של תשומת לב שזמין לנו, באופן טבעי, בכל רגע, בחינם; אך החיים בעידן המודרני מלאים בגירויים, המתחרים על הקשב ועל הזמן שלנו, ואנו זונחים את היכולת הזו.

רובנו 'נשטפים' במרוץ החיים, פועלים מתוך הרגלים (גם כאלו שמזיקים לנו), ובעצם מתנהלים באופן של "טייס אוטומטי".

תרגול של מיינדפולנס תורם להחזרת הריכוז והקשב, להרחבת הפתיחות והסקרנות לתופעות שסביבנו, להגברת המודעות העצמית, ולפיתוח יכולת בחירה מודעת.

תרגול של קשיבות יכול להיעשות על ידי טכניקות שונות של מדיטציה, או על ידי אימוץ הלך רוח של הקשבה והתבוננות, תוך שימוש בכל החושים, ותוך קבלה לא שיפוטית של מה שפוגשים כפי שהוא, כאן ועכשיו.

היום נעשה יותר ויותר שילוב של מיינדפולנס בכמה גישות בפסיכותרפיה, ביניהן, גישות בגל השלישי של CBT. 

בגישת ה- ACT, קשיבות וקבלה הם שני רכיבים בסיסיים וראשונים בטיפול ובתהליך השינוי של הלקוחות.

מטרות הטיפול

יתרונות הטיפול המבוסס מיינדפולנס

 • פיתוח מיומנות של קשיבות

 • שילוב של קשיבות בחיי היום-יום

 • יישום היתרונות של קשיבות במצבים מאתגרים וקשים

 • שימוש בקשיבות בתקשורת בינאישית

 • הרחבת הגמישות הפסיכולוגית. מחקרי מוח עדכניים מוצאים השפעה על המבנה הפיזי של המוח, כאשר מתרגלים מיינדפולנס. כלומר, ניתן לשנות הרגלים, התנהלות והשפעות "מוטבעות" של חוויות מן העבר.

 

 •  סיוע בעבודת הזיהוי והעיבוד של רגשות, מחשבות ותחושות גוף, בהקשר למצוקות וגם בהקשר לחיי היום-יום.

 

 •  הפחתה של ביקורת עצמית וביקורת כלפי אחרים, המקטינה את המתחים והקונפליקטים הפנימיים והחיצוניים.

 

 •  פיתוח חמלה עצמית וחמלה כלפי אחרים, מתוך קבלת הפגיעות וחוסר המושלמות של בני האדם ושל החיים.

 

 •  שינוי של דפוסי חשיבה ודפוסי התנהגות מושרשים, הפועלים כ"טייס אוטומטי".

 • הגדלת היכולת לביצוע בחירות מודעות וקבלת החלטות שקולות ומיטיבות.

 • הקטנת ההימנעות ממצבים וחוויות, המאפיינת מצבים של מצוקה נפשית, וגורמת להגברת המצוקה.

 • שיפור הבריאות ותחושת הרווחה באופן כללי, ע"י הורדת סטרס, הורדת לחץ דם, הפחתת התמכרויות והרגלים מזיקים, חיזוק הרגלים בריאים.

bottom of page