top of page

מצבי משבר

AdobeStock_458399.jpeg

כולנו חווים במהלך החיים אירועים טעונים ומלחיצים כמו: מעברים, פרידות, מחלות, אובדנים, עומס, פיטורין, דילמות וכדומה.

לעיתים אירועים אלו וגם אירועים משמחים, כמו חתונה, לידה, קידום בעבודה ועוד, מובילים לתחושות של סטרס או משבר.

גם שינויים פנימיים של אדם, כמו התייחסות להתפתחות, לגיל ולתפיסות עולם, יכולים להביא למצוקה נפשית.

מאחר ואנשים שונים מגיבים באופנים שונים להתרחשויות בתוכם וסביבם, הרי שההגדרה של משבר היא סובייקטיבית.

משבר מתייחס לשינוי במצב קיים, כך שהאיזון הפסיכולוגי של האדם מופר, וכוחותיו מאותגרים או מגיעים לגבולות היכולת שלו להתמודד עם המצב החדש. 

הטיפול  במצבי משבר מתמקד ב:

  • הפחתת ההצפה הרגשית

  • מיתון הסימפטומים הגופניים באמצעות טכניקות של הרגעה, הרפיה ודמיון

  • בניית רשת תמיכה, תוך גיוס משאבים פנימיים וחיצוניים להתמודדות עם לחצים

  • שינוי התנהגותי ויציאה מקיפאון או מהתנהגות מזיקה

  • עיבוד המשבר ומיקומו על רצף החיים

  • רכישת כלים לפתרון בעיות ולהתמודדות עם מכשולים וקשיים

  • שינוי דפוסי חשיבה פסימיים

  • אימוץ חשיבה מסתגלת ותחושת מסוגלות עצמית

למצבי משבר מתלווים סימפטומים גופניים של חרדה, ורגשות קשים של לחץ, חוסר אונים, אפיסת כוחות ודיכאון.

מצבים אלו גורמים לסבל רב ולפגיעה בתפקוד, אם באופן של הסתגרות והימנעות מפעילות ואם במחשבות טורדניות, הפרעות באכילה ושינה, בהתקפי זעם ופגיעה ביחסים.

טיפול במצבי משבר מתייחס לשני שלבים:

בשלב הראשון זו מעין "עזרה ראשונה", הרגעה, תמיכה, לפעמים עזרה בפתרון בעיה, החזרה לשגרה ולתפקוד סביר.

בשלב השני, הטיפול עוסק בעיבוד הקשיים, חיזוק מיומנויות ויכולות התמודדות לטווח הארוך יותר, שיקום הכוחות והאמונה של אדם בעצמו ובמשאבים העומדים לרשותו.

bottom of page