top of page

OCD - טורדנות כפייתית (הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית)

Fotolia_444326_Subscription_Monthly_M.jpg

טורדנות כפייתית (OCD) היא הפרעה נפשית המתאפיינת במחשבות טורדניות (אובססיות) ובפעולות כפייתיות (קומפולסיות).

מחשבות אובססיביות הן מחשבות, דימויים או דחפים שעולים בראש באופן חוזר ונשנה, בלתי רצוני וחודרני, המעורר סבל משמעותי בגלל חרדה, ספק, גועל וכדומה.  ככל שהאדם מנסה להדחיק את המחשבות האלו, להפסיקן או לשנותן, המחשבות "משתלטות" והמצוקה מתגברת. או אז, האדם מרגיש צורך עז להקל על עצמו בעזרת פעולות טקסיות וכפייתיות.

פעולות כפייתיות הן רצף של פעולות (לפעמים מחשבתיות), ה"נכפות" על האדם, חוזרות על עצמן, ומטרתן היא להפחית את הסבל מן האובססיות.

הפעולות הכפייתיות אכן מפחיתות את המצוקה באופן זמני, אבל הן גוזלות זמן רב, מפתחות באדם תלות בהן, פוגעות בתפקוד ומשבשות את שגרת החיים ומערכות היחסים.

הטיפול בחרדת בריאות כולל:

 • איסוף מידע מפורט על האובססיות, על הגירויים המעוררים אותן, ועל התגובות

 • הקניית מידע והסבר על ההפרעה ועל המודל הטיפולי

 • זיהוי דפוסי חשיבה המשמרים ומגבירים את ה- OCD, ערעור עליהם ושינוי שלהם

 • חשיפה הדרגתית לגירויים מעוררי האובססיות וניתוק הקשר לתגובה הכפייתית, על ידי מניעתה

 • הגדלת יכולת ההכלה והקבלה של המחשבות האובססיביות והרגשות  שהן מעוררות

 • ניטור עצמי ותרגול של ניסויים התנהגותיים

 • טיפול רגשי באשמה ובושה הכרוכים בהפרעה.

 • הקניית הרגלים למניעת הישנות הבעיה

ישנם נושאים שכיחים למחשבות טורדניות, לדוגמא:

 • חשש מזיהום והידבקות במחלות מ: חיידקים, כימיקלים, מזהמים בסביבה או הפרשות גוף; 
  הקומפולסיות נוטות להיות בטקסים רבים וממושכים של רחצה וניקוי.

 • חשש מפגיעה עצמית או באחרים בגלל חוסר אחריות או חוסר זהירות;
  הקומפולסיות יעסקו לרוב בבדיקות חוזרות ונשנות, שהכל תקין ומאובטח, בניסיון להשיג ודאות.

 • חשש מאובדן שליטה, מהתנהגות תוקפנית (פיזית או מילולית), מדחפים מיניים אסורים או סוטים;
  הקומפולסיות יכולות להיות בבדיקה עצמית חזרתית של המחשבות והמעשים, בחיפוש מתמיד של אישורים, בתפילות רבות וממושכות.

 • חוסר נוחות קיצוני בהקשרים "פרפקציוניסטים" כמו סדר, ארגון ואחידות או בהקשר של ידיעה, זכירה ודיוק;
  הקומפולסיות יינטו לניהול רשימות, ארגון וסידור חפצים ורשומות לפי היגיון מורכב וקפדנות יתר, ספירה חזרתית, איסוף פריטים ואגרנות.

 • אמונות טפלות לגבי התרחשויות;
  הקומפולסיות יעסקו לרוב במספר קבוע של חזרות על פעולות, בחזרתיות של תנועות גוף, נגיעות בחפצים וכדומה.

 • חרדה מן המחשבות הטורדניות עצמן;
  במצב זה, האדם מחפש הרגעה באמצעות מחשבות מנוגדות למחשבות הטורדניות או מבצע פעולות חזרתיות שאינן בהכרח קשורות לסוג המחשבות.

 

האדם הלוקה במחשבות טורדניות ברוב המקרים מבין שהן אינן "נכונות" אלא פרי דמיונו וכן שהפעולות הכפייתיות מספקות מזור זמני.

לעתים האדם הסובל מ- OCD ינסה להימנע ממצבים המעוררים את המחשבות הטורדניות, או ינסה להרגיע עצמו באמצעות צריכת חומרים ממכרים.   

הטיפול ב- OCD בא להפחית את התסמינים ולשפר את התפקוד. 

סוג הטיפול הרגשי שנמצא יעיל ביותר ל- OCD הוא CBT וכן טיפולי Mindfulness ו- ACT , במקרים רבים בשילוב של טיפול תרופתי. 

bottom of page