top of page

בחירות והחלטות


בחירה מושכלת

בחירה היא העדפה מבין אפשרויות שונות. החלטה היא קביעת האפשרות הנבחרת.

בני האדם מבצעים בחירות מאות פעמים ביום. רוב הבחירות אינן מודעות.

ומהי 'בחירה חופשית'?

לפי תפיסת הבחירה החופשית האדם הוא ייצור המסוגל לקבל החלטות מתוך רצון עצמאי וחופשי, ובכך, לקבוע את מעשיו והתנהגותו, ואף את מחשבותיו ורגשותיו.

כך, האדם קובע במידה מסוימת את השתלשלות חייו.

למרות שיש על האדם השפעות רבות, חיצוניות ופנימיות, היכולת שלו לבחור, תמיד קיימת.

ישנם גם מצבים רבים בהם האדם פועל מתוך הרגל או באופן אינסטינקטיבי.

במצבים אלו בחירתו מצומצמת מאד.

'בחירה מושכלת' נחשבת בחירה שנעשית בהיגיון, באופן שכלי מחושב,

לאחר הרהור ושיקול דעת לגבי האפשרויות.

בחירה מושכלת מקפלת בתוכה:

 1. יכולת לפקפק ולהטיל ספק

 2. שקילת היבטים שונים של כל אפשרות, יתרונותיה וחסרונותיה

 3. הסקת מסקנות מניסיון העבר

 4. שמירה על גמישות המחשבה. כלומר, זהירות מקיבעון מחשבתי ומהכללת יתר של ניסיון העבר, כמו גם מצייתנות יתר להשפעות חיצוניות.

 5. ניתוח והבנה של התוצאות הרצויות לתהליך הבחירה

 6. הערכת המכשולים החיצוניים שיפריעו לקבלת התוצאות הרצויות

 7. הערכת הגבולות של הבחירה מטעמים חוקיים, מוסריים וחברתיים [לא הכל אפשרי או רצוי]

נהוג להתייחס לבחירה מושכלת כבחירה הנעשית בשכל בלבד ('מושכלת' משורש 'שכל'),

אבל בחירה מושכלת איננה נטולת רגשות.

למעשה, הרגשות מפעילים אותנו, לעתים במודע ולעתים באופן סמוי .

לכן, על מנת לעשות בחירה מושכלת,

רצוי להיות ערים וערניים לרגשותינו ביחס לבחירה הספציפית,

ולמידת השפעת רגשות אלו על אותה בחירה.

אפשר וכדאי להשתמש ברגשות כסמן ומדריך בתהליך הבחירה.

על ידי דיאלוג פנימי, הנעשה בכנות עצמית,

עולים למודעות האספקטים השונים, המרכיבים את הבחירה החופשית:

 1. הצרכים והרצונות האישיים

 2. האמונות והערכים הפנימיים

 3. המטרות והשאיפות אליהן רוצים להגיע

 4. המכשולים הפנימיים העומדים בדרך להגשמתם, כמו פחדים המקבעים אותנו, או רגשות "שליליים" כמו קנאה, עלבון, אשמה וכדומה, המסיטים אותנו מחשיבה בהירה

 5. הגבולות האישיים של הבחירה ["הקווים האדומים" האישיים שלנו]

שילוב של תהליכי חשיבה ומודעות רגשית כנה, כמתואר לעיל,

יביא לתחושה של "שלמות עם ההחלטה" .

יחד עם זאת, חשוב מאד להשאיר מרחב לטעויות.

 • טעויות הן חלק מהיותנו אנושיים ולא רובוטים או אוטומטים.

 • טעויות הן התנסויות חשובות, והן הבסיס ללמידה והתפתחות.

לסיכום:

ניתן לעשות תהליך של בחירה מושכלת המתחשבת בשכל וברגש,

ובכך לקדם הרגשה של נחת וסיפוק.

וחשוב לזכור :

 1. בחירת אפשרות היא ויתור על אפשרות אחרת

 2. ברוב המקרים, אין וודאות בתוצאות הבחירה

 3. עדיף לטעות מאשר לא לבחור

 4. כדאי להתייחס לטעות כשלב בהתפתחות

 5. פעמים רבות, ישנן אפשרויות נוספות שלא חשבנו עליהן

Comments


מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
עיקבו אחרי
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page